Magazin

Ivana

Prvi poljubac dala si,
Tek leptiri su vidjeli to,
Na tren prestali letjeti,
maleni i zbunjeni.
I kamo sad?
Zar kao i svi?
O,nemoj sebe žaliti.
Još uvijek se znamo smijati,
baš kao nekada...

Ivana, Ivana
Pla?eš li tiho,
tiho pla?eš li za njim?
Ivana, Ivana
Neba suze tiho,
tiho no?as padaju na grad.

Od šutnje ja?e šutjeli,
u žuta jutra, jeseni
Srce nisi sakrila,
zaljubljena, zanesena
Gdje je sad on?
O, zar se može
da sama moraš krenuti
I jutro što svi?e željeti baš kao nekada

Ivana, Ivana
Pla?eš li tiho,
tiho pla?eš li za njim?
Ivana, Ivana
Neba suze tiho,
tiho no?as padaju na grad