Magazin

Moć navike

Vidim po tvome licu
da ti baš nije drago
kad pro?eš pored mene
ja te zaustavim na tren.
Mo? navike.

Pitam te stvari koje
nekad su bile dio naše intime
ja zaboravljam
da si sada s njim.
Mo? navike.

Ne moraš ako ne?eš stati
samo nastavi
ako sam možda malo nezgodan
pred njim.
Oprosti mi.

Izgubim osje?aj za vrijeme kad si tu
ja bih sa tobom sada pri?ao do zore.
I mada odlaziš sa njim
tako htio bih da te poljubim
ma nemoj mi uzeti za zlo:
mo? navike, mo? navike je to,
mo? navike, mo? navike je to.

Sjetim se dana
kad smo prvi put sreli
tvoga bivšega dragog
kako besciljno luta
gradom sam.
Baš kao ja sad.

Stao sam tada
dva tri koraka dalje
on je pri?ao nešto
ti si šutjela.
Poslije rekla si:
ma ne brini
stvarno mi više ništa ne zna?i
što je bilo bilo je.

Sada o meni isto pri?aš, ponavlja se sve..
ipak

Izgubim osje?aj za vrijeme kad si tu
ja bih sa tobom sada pri?ao do zore.
I mada odlaziš sa njim
tako htio bih da te poljubim
ma nemoj mi uzeti za zlo:
mo? navike, mo? navike je to,
mo? navike, mo? navike je to...