Magazin

Ne tiče me se

evo,
ovaj grad malen za mene,
mislim, evo,
i najbolje da odem od tebe.

ja branila sam sve
moje i tvoje najja?e boje,
ja gradila sam hram
i molila za nas ju?er i danas.

evo ti sad
neka te boli
evo ti sad
do?i i moli
ne ti?e me se
ne ti?e me se

ne?u da za mene umreš,
ne?u da me razumiješ,
ja živim za to,
da se sjetiš svaki dan što si mi u?inio.

Ne ti?e me se, ne ti?e me se