Magazin

Opusti se

Ti pred svaki oproštaj naš
u sebi kriješ strah:
Da li sutra sve ?e isto?
I ja tražit ?u utjehu drugu
i zauvijek urezati tugu
u tvojim o?ima.

Opusti se
i lezi tiho kraj mene
jer volim te,
samo pogled tvoj daje mi mir
i opojni san,
zbog kojeg živim
i ?ekam svaki novi dan.

Vjeruj mi i kada odeš
sa mnom si ti
i svo vrijeme proteklo vra?a se,
da do?eka sa mnom novo svitanje.

I sad kada smo napokon sami,
ljubav nam kazuje put
u ovoj tami,
( još uvijek)
ti pogledom se braniš
i kažeš mi da se plašiš,
i zato sada moram ti re? sve:
Opusti se
i lezi tiho kraj mene
jer volim te,
samo pogled tvoj daje mi mir
i opojni san,
zbog kojeg živim
i ?ekam svaki novi dan.

Vjeruj mi i kada odeš
sa mnom si ti
i svo vrijeme proteklo vra?a se,
da do?eka sa mnom novo svitanje