Magazin

Sama

Znala sam voljeti u ljubav ulagati, mislila sve je po mom
Tada sam saznala da sam se varala, igrao ti si po svom.

Sada smo došli do kraja puta
Naprijed ni natrag se ne može
Stisnimo ruke priznajmo poraz
Skinimo lažne maske.

Sama, ponovo ostajem
Sama, što mi preostaje
A bol u duši gruba je stvar
Kada nakon svega doznaš da smo promašen par.

Makar na rastanku budimo iskreni
Stanimo o?i u o?i
Previše sli?ni smo da bismo trajali
Nije u našoj mo?i.

Sama, ponovo ostajem
Sama, što mi preostaje
A bol u duši gruba je stvar
Kada nakon svega doznaš da smo promašen par.