Magazin

Slatko stanje

Ima tako dana, kada ti sve krene,
Pucaju vidici, na sve strane svijeta,
I sre?a se smiješi, smiješi se vedrina,
I poletiš negdje visoko, visoko,
I poletiš negdje visoko, visoko.

Volim takvo slatko stanje,
Satkano od svijetlih misli,
?uvam ih za one dane,
Kada na?em se u krizi.

Volim takvo slatko stanje
Volim, volim,
Volim takvo slatko stanje
Volim..

Ima tako dana, što se kao svjetla,
Iz daljine jave, i pokažu pute,
Pa zaplove smjelo, sve ma baš sve la?e,
I neka toplina, ispuni ti tijelo,
I neka toplina, ispuni ti tijelo.

Volim takvo slatko stanje...