Magazin

Starimo dušo

Vodi me tamo gdje ljubav prva po?inje za mene
Gdje mi se srce raduje
Kaži mi, kaži mi gdje ljubav prva stanuje, caruje
Jutro je, jutro je, nemoj sunce na mene
Samo idi pusti me

Svi?e dan radostan, a u meni još je no? preduga
Kamen na srcu ne spava
Da mi je ljubiti, pa mi te zaljubiti u mene
Jutro je, jutro je, nemoj sunce na mene
Samo idi pusti me

Starimo dušo dan po dan, i ti i ja, i ti i ja,
Negdje na kraju pameti uvijek si ti, ?uješ li?

Svi?e dan radostan, a u meni još je no? preduga
Kamen na srcu ne spava
Da mi je ljubiti, pa mi te zaljubiti u mene
Jutro je, jutro je, nemoj sunce na mene
Samo idi pusti me

Starimo dušo dan po dan, i ti i ja, i ti i ja,
Negdje na kraju pameti uvijek si ti, ?uješ li?

Svi?e dan radostan, a u meni još je no? preduga
Jutro je, jutro je, nemoj sunce na mene
Samo idi pusti me