Magazin

Sve bi me curice ljubile

Sa?uvaj Bože da bi te tako
i malim prstom u tebe malko, jel tako?
- E, nije, garant!

Mama mi je rekla da budem ozbiljna,
da se dobro pazim
i da ne nagazim takvog mangupa-a-a,
zato nemoj, brate, nemoj da me napadaš!

Pa kaže:
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a ti me ne?eš, ti me ne?eš...
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a mene ne?eš, dragi moj!...

- Ne bi ti kruna sa glave pala
kad bi mi mali poljubac dala, jel tako?
- Nije, garant!

Poljubac po poljubac, gdje bi svršili?
Onda zbogom glavo,
otišli bi pravo na tvoj toma-a-an,
zato nemoj, brate, nemoj da si dosadan!

Pa kaže:
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a ti me ne?eš, ti me ne?eš...
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a mene ne?eš, dragi moj!...

- Šteta bi bila da propadne stvar,
kada smo tako opasan par, jel tako?
- Nije, garant!

Opasno je opasno, da se igramo,
mnoge su mi rekle
da su se opelke, pa sad tuguju-u-u,
zato nemoj, brate, nemoj, da me zamaraš!

Pa kaže:
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a ti me ne?eš, ti me ne?eš...
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a mene ne?eš, dragi moj!...

Sve bi me curice ljubile,
a ti me ne?eš, ti me ne?eš...
Sve bi me (baš sve) curice ljubile,
a mene ne?eš, dragi moj!..