Magazin

Zna srce zna

No?, no?, no? je pala rano
no?, no? pokrila je sve.

Kuc, kuc, kucaj al' lagano
samo ja da ?ujem te.

?uj, ?uj, ?uvaš li još ?iju
sliku na dnu ladice.

Pri?a se no?u kod tebe
svjetla gore najduže.

Zna, zna, srce zna
?itati sa usana
zna, zna, nema varanja
nije jabuka da se dijeli na pola
ne?u ti ne, vjerovati sve.

Zna, zna, srce zna
?itati sa usana
zna, zna, nema varanja
laži slatke su al' se brzo otkriju
ne?u ti ne, vjerovati sve.

Ne, ne ,nemoj da mi kažeš
nije, nije istina.

Sve, sve, ali da mi lažeš
to ti dušo ne treba.

Što, što, što li zora gleda
baš u tvoje prozore.

Pri?a se od svih najduže
svjetla gore kod tebe.

Zna, zna, srce zna...