Massimo Savić

Kad čovjek voli ženu

Za sve koji tužna lica lutaju kroz no?
Za sve one što ih sre?a ?esto vara
Pjevam pjesmu da se vrati snaga, bol i mo?
Sada vjerujem da nebo ?uda stvara

Kad nas vrijeme dijeli, kad nam uzme sve
Samo moja ljubav uvijek ostaje, ljubav ostaje

Kad ?ovjek voli ženu
On pobje?uje sve
Kad ljubav osjeti dušom svom
Još je ja?i zbog nje

Ima ljudi koji blijeda lica sanjaju bez sna
Ima dana kad nas ?udan nemir slama
Pjevam pjesmu da se vrati snaga, bol i mo?
Sada vjerujem da nebo ?uda stvara

Kad nas vrijeme dijeli, kad nam uzme sve
Samo moja ljubav uvijek ostaje, ljubav ostaje