Massimo Savić

Odjednom

Mogu re?i šutnjom, mogu prstima
I u pijesku stopama, i u mraku usnama
Mogu ?uti srcem, mogu o?ima
Nekim novim mirisom, nekim novim okusom
Zauvijek, promijenilo se sve
Odjednom ti,
U jutru što kraj mene drijema
ti,
a ?inilo se nikog nema,
ti,
odjednom ti u kapi kiše,
ti,
a ?inilo se nikad više
Mogu vidjet kožu, mogu mislima
To se samo dogodi, i bez rije?i pogodi
Zauvijek, promijenilo se sve
Odjednom ti,
U jutru što kraj mene drijema
ti,
a ?inilo se nikog nema,
ti,
odjednom ti u kapi kiše,
ti,
a ?inilo se nikad više
Skupilo se vrijeme,
U jedan dan
Dan u kom' se budim i osje?am
Odjednom ti,
U jutru što kraj mene drijema
ti,
a ?inilo se nikog nema,
ti,
odjednom ti u kapi kiše,
ti,
a ?inilo se nikad više.