Massimo Savić

Sunce sija, trava miriše

U mom kraju sad je prolje?e,
moja mama kuha najbolje.
Okus tresnje na tvojim usnama,
slatki nemir svud u grudima.

Mjesec gori iznad prozora,
moja ljubav, rijeka duboka.
U daljini svijetla pale se,
vjetar nosi moje pozdrave.

Kad te vidim tuga nestaje,
sija sunce, trava mirise.
Srce moje kuca za tebe,
najbolje je kad si kod ku?e,
kad si kod ku?e.

U mom kraju svira muzika,
ptice lete iznad oblaka,
u daljini svijetla pale se,
vjetar nosi moje pozdrave