Neno Belan

Galeb

Kada sam galeb, letim slobodan i sam
negdi daleko, lutam i dalje ?u al' znam
di mi je srce ostalo, ostalo u ?ežnji samo
jer nikada nije prestalo, željeti se vratit' tamo
di su zore poput svile meke
i di me moja mati uvik ?eka
da se vratim izdaleka...

Tamo di sinje more ljubi bili žal
di zvuk te pisme nosi vitar maestral
tamo di moj je rodni kraj moj je zavi?aj
tamo di sunce uvik sja tamo je Dalmacija...

Kada sam galeb, letim slobodan i sam
negdi visoko i više ka' nikada do sad
al' mi je srce ostalo, ostalo u ?ežnji samo
jer nikada nije prestalo, željeti se vratit' tamo
di su zore poput svile meke
i di me moja mati uvik ?eka
da se vratim izdaleka...

Tamo di sinje more...