Neno Belan

Vino noći

djevojku bez imena
sreo sam u snovima
nosila je haljinu
satkanu od sje?anja
o baby, baby, baby blue
budi uvijek u mom snu
neka naša srca dva
vino no?i opija

luna, luna luduje
naša tijela miluje
kad je zora svanula
ljubio sam an?ela

djevojku bez imena
svu od pjene valova
našeg mora ljubavi
ljubio sam sve do dna
o baby, baby, baby blue
budi uvijek u mom snu
neka naša srca dva
vino no?i opija

iznad mora krovova
nek se vije zastava
jer je ljubav najve?a
jer je ljubav najve?a...