Novi fosili

Gotovo je s nama

Htio sam ti na rastanku re?i
da se više ti ne nadaš sre?i
i da shvatiš kad ostaneš sama
gotovo je, gotovo je,
gotovo je, gotovo je s nama...

Htio sam ti re?i one no?i
da te mrzim, da ti ne?u do?i
i znala bi da ti lažem mila
al bi manje, al bi manje
al bi manje ti nesretna bila

Nikakvo ti više ne?e pomo? pisma
mi smo bili jedno, ali više nismo
svakom svoje, svakom svoje,
jer ljubav samo, mala moja
premalo je za nas dvoje