Novi fosili

Jesen je

Jesen je kada ruže venu,
a tuga je kad ?ovjek ostavlja ženu, svoju voljenu,
zima je kad na polju snježi,
a hladno je kad srce od srca bježi.

Idi i pretvori me u kamen,
nekad cve?e raste pored mene.
Idi i ukradi sre?u, našu sre?u,
idi, ja te pratit ne?u.

Jesen je kada ruže venu,
a tuga je kad ?ovjek ostavlja ženu, svoju voljenu,
zima je kad na polju snježi,
a hladno je kad srce od srca bježi.

Idi i pretvori me u kamen,
ma nekad cve?e raste pored mene.
Idi i ukradi sre?u, našu sre?u,
idi, ja te pratit ne?u.
Idi, ja te pratit ne?u.

Jesen je kada ruže venu,
a tuga je kad ?ovjek ostavlja ženu, svoju voljenu,
zima je kad na polju snježi,
a hladno je kad srce od srca bježi kojega voli!

Jesen je kada ruže venu,
a tuga je kad ?ovjek ostavlja ženu, svoju voljenu,
zima je kad na polju snježi,
a hladno je kad srce od srca bježi.

Idi i pretvori me u kamen...
Idi i pretvori me u kamen..