Novi fosili

Kad vas molim

Nemojte vezu prekidati,
teško se dobija broj,
znam da sad spava, da se budi u pet,
sve to znam, pa bio je moj...

Nemojte vezu prekidati,
imam još dinar il dva,
znam da je glupo, da sam dosadna ve?,
sve to znam, ali trebam ga ja.

O, kad vas molim,
znam da je odavno sve iza nas,
kad vas molim,
samo jednom da ?ujem mu glas.
kad vas molim,
dugo sam ?ekala red, imam još samo dinar il dva
znam da je kasno, al zovite ga, o, kad vas molim...