Novi fosili

Li, la, lo

Ovo je pri?a o Peri
a možda i pri?a o vama
i pri?a je to o Cici
a možda i o nama.

Pero je radio mnogo
Cica je trošila više
kako su se ipak snašli
to u ovoj pri?i piše

Li, la, lo ...
imamo problema sto
li, la, lo
al ne marimo za to
li, la, lo
kad teško je na?i spas
li, la, lo
zapjevajmo u sav glas

Brige su Cicu i Peru
sve ja?e i sve teže stisle
morali su nešto brzo
i pametno da smisle

Lakše bi bilo da s nekim
sve brige podijele svoje
zato Cica rodi sina
pa sad pjevaju u troje

Li, la, lo ...
tako su živjeli sretno
uz pjesmu i puno problema
a kad smo ve? kod problema
pa tko ih od nas nema

Kad vas pritisnu brige
pomislite na njih troje
možda baš na njihov na?in
i vi ?ete riješiti svoje
li, la, lo