Novi fosili

Nikad više staro vino

Još je uvijek sunce blago
još su uvijek no?i meke
još je drago što je drago
još se ?uju prave jeke

Još uvijek tvoja ruka moju traži,
mada imam kose sijede
nema prevara ni laži rije?i srca i dalje vrijedu
još uvijek.

Ali ipak nešto guši cijelo vrijeme,
dugo vrijeme
nešto teško je na duši, neki kamen, neko breme

NIKAD VIŠE STARO VINO
NIKAD VIŠE NE?E SJATI
NIKAD VIŠE SRCE MOJE NE?E MOCI NECE ZNATI

STARE PJESME DA MI VRATI,
DA MI VRATI DRAGE LJUDE
NIKAD VIŠE, NIKAD ISTO
ONA JUTRA DA NAS BUDE

Još je uvijek ljubav prava
još su uvijek tijela blizu
još su isti san i java ali stare strepnje uvijek grizu,
zauvijek.