Novi fosili

Petre, divlji vjetre

Petre, divlji vjetre, Petre, još si dijete
samo tebe imam, strašne stvari prijete.
Petre, divlji vjetre, samo, tebe volim.
Petre još si dijete, ne daj da izgorim!
Samo tebe imam, samo tebe volim.
Petre...

Petre, nisi Petar Pan, Petre, život nije san
ne igraj se svaki dan, ne, ne, ne nisi Petar Pan,
Ne idi u drugu šumu, imaj mene ti na umu
nisi, nisi Petar Pan.

Petre ljubim te u dlan, Petre život nije san
ne igraj se svaki dan, ljubim te u dlan
Ne gledaj što drugi rade, ostavi mi malo nade
ljubim, ljubim te u dlan.

Petre, divlji vjetre, Petre, još si dijete
samo tebe imam, strašne stvari prijete.
Petre, divlji vjetre, samo, tebe volim.
Petre još si dijete, ne daj da izgorim!
Samo tebe imam, samo tebe volim.
Petre...

Petre, divlji vjetre, Petre, još si dijete
samo tebe imam, strašne stvari prijete.
Petre, divlji vjetre, samo, tebe volim.
Petre još si dijete, ne daj da izgorim!
Samo tebe imam, samo tebe volim.
Petre...