Novi fosili

Ti si moja kiša blaga

Ti si moja kiša blaga
u prolje?e što me budi
ti si moja kiša draga
što me ima, što me gubi

Ti si moja kiša ljetna
što mi blaži nesanice
moja kiša nježna sjetna
što mi ljubi vrat i lice

Ti si moja kiša bujna
gusta kao zrela jesen
moja draga, teška, rujna
kad sam sjetan i zanesen

Ti si moja kiša hladna
što u zimske dane sipi
ljubavi i vatre gladna
kada led u srcu škripi

Padaj kišo, dugo, dugo,
padaj danju, padaj no?u
ja ne želim ništa drugo
tebe želim, tebe ho?u

Padaj kišo dugo, dugo,
kišo nježna, kišo blaga,
ja ne želim ništa drugo
košo moja, košo draga