Oliver Dragojević

A kad mi dođeš ti

Pada no? puna strepnje
A nema te tu kraj mene
A trebam te kao pjesnik svoju bol
Na srcu studen zima
Na usnama tvoje ime
I samo ?ekam dan da do?eš mi

Ko da nema kraja
A no?u tebe sanjam
I samo ?ekam dan da do?eš mi

A kad mi do?eš ti
I osmjeh vratiš mi
Sva patnja i bol
Života mog ?e pro?
U no?ima bez sna
Ja tebe dozivam
Da do?eš mi ti
I kad od svih po?nemo
Mi mirno živjet (2x)