Oliver Dragojević

A vitar puše

Su zrnon soli, su mrvu kruva
i puno duše
ova nas jubav tepli i ?uva
A vitar puše!

Su pjaton juve kad projdu dani
i stvari luše
ova nas jubav ja?a i rani
A vitar puše!

I neka projdu sve obilance,
svi lipi gušti i sve užance!
I neka nima ni sna ni smija
uz tebe uvik znan ?a bi tija
A vitar puše, a vitar puše!
A vitar puše, nek samo puše!

Su kapju uja, su šaku zeja
kad sni se ruše
ova nas jubav diže sa tleja
A vitar puše!

Kad gori svi?a a nima loja
kad udru suše
ova je jubav šira od poja
A vitar puše!