Oliver Dragojević

Adio kumpanji

Teško nam je lipo re?i, ono što je bilo
lipo. Sanjali smo mi o sre?i virovali u
to slipo. Sad se više nima kamo, naresli smo
i sve znamo. Teško nam je tužno re?i,
ono što je bilo tužno. Mislili smo more
pre?i, brisali smo ono ružno. Sad se više
nima kamo, naresli smo i sve znamo.

Adio, adio kumpanji, naš misec je pijan i
crn. Adio, adio kumpanji, u srce se zabija
trn. (Adio, adio, adio kumpanji. 4x)

Teško nam je re?i išta, što bi se još mogli
re?i. Satrli smo sag od ništa da bi mogli
more pre?i. Sad se više nima kamo,
naresli smo i sve znamo.

Adio, adio kumpanji, naš misec je pijan i
crn. Adio, adio kumpanji, u srce se zabija
trn. (Adio, adio, adio kumpanji. 4x)