Oliver Dragojević

Antonio

U malene živia je mistu i bija je
siromaj je pravi, a jema je dušu on
?istu i mijardu sunca u glavi. A jema je
dušu on ?istu i mijardu sunca u glavi.

Brez šolda je doša iz svita, vas tanak i
upala lica. I gleda je iz svog šufita i
živija san i ka ptica. I gleda je iz svog
šufita i živija san i ka ptica.

Antonio, Antonio, Antonio…….

U malene živia je mistu, uz makinju,
libre i biškot. Napisa na jednen je listu
Serevantens Savedra don Kihot.
Napisa na jednen je listu Serevantens
Savedra don Kihot.

Iz ?ilea taki je doša, kad tužni i kad
god ka tužni hidalgo brez ma?a.
sanja je kako bi proša kroz život a da se ne ma?a.
I sanja je kako bi proša kroz život a da
se ne ma?a.

Antonio, Antonio, Antonio…….

U malene živia je mistu, razumija nitko
ga nije, jer malo je taki na svitu, ?a
živedu da im se smije. A bija je
pisni?ke duše i umitnik ?udnega kova.
Svi okrenu kako im puše, on živi u fibri
od snova. Svi okrenu kako im puše, on
živi u fibri od snova.

Antonio, Antonio, Antonio…