Oliver Dragojević

Bijeli Božić

Bijeli boži? zasjao
kao zlatni brijeg
i u sobi ostao
jer je vani snijeg.

Boži? bijeli za?aran
radostan i svet
možda takav jedan dan
zbliži cijeli svijet.

No?as ?e nas vijati
oki?eni bor
i naš dom ?e sijati
kao carski dvor.

Sve ?e s jutrom zaspati
zadovoljan ti
naša jelka zasjati
sjajnija od svih