Oliver Dragojević

Božić bez tebe

Pono? je, u mojoj maloj sobi no?as hladno je.
Pono? je, u mojoj duši ova bol ne prestaje.
Pono? je, i ve? se ?uju negdje zvona daleka.
Pono? je, i samo topla suza meni nazdravlja.

Boži? je i cijeli svijet se no?as Kristu raduje.
Boži? je, Boži? bez tebe.
Boži? je i svatko svoje drage no?as daruje.
Boži? je, Boži? bez tebe.

O, Bože moj, kako mi nedostaje!