Oliver Dragojević

Ćer o stareg kalafata

Pape jon je gradi brode
bi je meštar od zanata
na sve bande kad se ode
nigdir takvog kalafata.
Bi je meštar zlatne ruke
ma najlipje ?a je jema
nisu brodi nasrid luke
vengo ?er krasota jedna.

Njene o?i pune vire
caklile se ka od zlata
jubila me priko mire
?er o stareg kalafata.
?u san srce di jon kuca
poput fineg, skupeg sata
jubila me blizu guca
?er o stareg kalafata,
jubila me blizu guca
?er o stareg kalafata.

Za vjen?anje njen je pape
najbolji nam brod porinu
letile su u vis kape
ma nesri?a sve prikinu.
Puknila je cima broda
ošinula je nevistu
ka kad satu pukne korda
osta ležat tu na mistu.

Njene o?i pune vire
izlile su sjaj svog zlata
jubila me priko mire
?er o stareg kalafata.
Srce više jon ne kuca
moje tu?e poput mlata
kad se sitim blizu guca
?eri stareg kalafata,
kad se sitim blizu guca
?eri stareg kalafata.