Oliver Dragojević

Daj Bože pameti

Ako me srce prikine, to bit ?e dušu samo
zbog tebe. Ako mi tilo utrne bit ?e zbog ri?i
tvoje studene.

Ako mi usne pomodre, to bit ?e opet samo
zbog tebe. Znam reka sam da se umire ali za
te, nikad zbog tebe, zbog tebe.

Daj Bože pameti da me osvisti, daj Bože
pameti da je prosvitlin, pa joj ispod kolina
iskrcaj brdo oprosta. Da joj lipo lice jubin
usrid sna, da jon lipo lice jubin usrid sna.

Ako mi usne pomodre, to bit ?e opet samo
zbog tebe. Znam reka sam da se umire ali za
te, nikad zbog tebe, zbog tebe.

Daj Bože pameti da me osvisti, daj Bože
pameti da je prosvitlin, pa joj ispod kolina
iskrcaj brdo oprosta. Da joj lipo lice jubin
usrid sna, da joj lipo lice jubin usrid sna.

Pa joj ispod kolina iskrcaj brdo oprosta. Da
joj lipo lice jubin usrid sna, da joj lipo lice
jubin usrid sna, da joj lipo lice jubin usrid sna.