Oliver Dragojević

Dišperadun

Bez i?eg san, na ovom svitu bilom
Bez i?eg san, i dr?em cilim tilom
Bez i?eg san, ol u pi?u ol u i?u
Gladan žedan gasim svi?u ja dišperan sam svitu

Bez i?eg san, na ovom škrtom polju
Bez i?eg san, cilu sam stukao volju
Bez i?eg san, o vaporu i o moru
Mislim do me mater budi, ja dišperan sam ljudi

Bez tebe san, to je od svega gore
Bez tebe san, bez sveg se još i more
Bez tebe san, kao bez sidra i bez jidra
Jer bez oneg ?a si dala, nemore se, nemore se
Nemore se mala
Jer bez oneg ?a si dala, ja dišperan sam, mala