Oliver Dragojević

Dobar dan

Negdje ispod moje kože
Nosim uspomenu tvoju
Kao naran?u što zri
I da se protiv srca može
Ne bih nosio mlinski kamen
Tvoje ljubavi

Negdje ispod mog kaputa
Nosim jedno modro nebo
Što se sada obla?i
I kad si tu na pola puta
Sve ti je duplo teže
Po?eti
Ovako sam

Dobar dan,
Evo pozdravljam ljude
Što mi nose vijesti o tebi
Dobar dan,
Plava polja se bude
A tebe neba da im poželiš

Dobar dan
Dobar dan