Oliver Dragojević

Dome moj

Dome moj, daleko si sada ti
dome moj, dome moj jedini.
Dome moj, daleko si sada ti
dome moj, dome moj voljeni.

Dome moj kroz dane i godine
tvoj me glas preklinje vrati se.
Dome moj kad srce me zaboli
nemam lijek tebe da prebolim.

No?as sviraj mi, brate voljeni
tu serenadu, neka duša mi mre;
no?as sviraj mi, brate ro?eni
tu serenadu ja ne mogu bez nje.
Dome jedini, dome daleki
dome moj, dome moj.

Dome moj, ti ?ežnjo u srcu mom
molim te, opšrosti sinu svom.
Dome moj, kad srce me zaboli
nemam lijek tebe da prebolim.

Dome moj, jedini.