Oliver Dragojević

Evo mene među moje

Dobro jutro želim, dobro jutro svima
sunce je visoko pjatu jeve sli?i.
Vrše su u moru tovar grlo štima
sve ?a nas zaboli ovdi se izli?i.

Evo mene me?u moje
puna srca, puni plu?a
svi se gušti ovdi spoje
kad se svitom puni ku?a.

Tu je srce i kad krene
jer su ?vrste te kadene.
Evo mene me?u moje
tu ?u spustit sidro svoje
evo mene me?u moje.

Divno teplo jutro pupa friškeg kruva
jaslice ditinjstva, maslinovo liš?e.
Sve to lipo vonja, sve se tu zakuva
pa je š?eta po?i, ali srce iš?e.