Oliver Dragojević

Galeb i ja

Lipo mi je, lipo mi je
Na lažini suvoj ležat
Na osami blizu mora
Nad pu?inom tebe gledat

-a-a-a-a-a-a-aaa, moj galebe...

Tebe gledat, s tobom letit
Povrh svega nimat straja
I prkosit svakoj buri
I neveri ?a se valja

A-a-a-a-a-a-a-aaa, moj galebe

?a se valja u svom bisu
Da i more vrije, pini
Bit' gospodar usrid svega
Živo klicat u visini

U visini kada sunce
Bez pristanka zemlji sije
I da ništa na tom nebu
I na moru bisno nije

E-e-e-e-e-e-e-eee, moj galebe...

Bisno nije dokle krila
Tebe nose kud god želis
Pa neveri oli suncu
Ti se rugaš i veseliš

Na osami blizu mora
Dok se sunce zemlji smije
Slušam tebe kako kli?eš
Lipo li je, lipo li je

Moj galebe...