Oliver Dragojević

Ješka od ljubavi

Slatku jesku od ljubavi
Koju bacila si ti
Ovo je ludo srce moje
Moralo probati

Prolazim kroz oluje
Od kada otisla si
Kao mornar bez mora
Ja sam bez ljubavi

Tu na moju dusu
Tuga mrizu bacila
U dubine odnila
Pa mi nima svitla
Koje sja iz oka tvog

Tu za svoju dusu
S morem bol podilicu
S galebima cekacu
Mozda ce te plima
Ostavit prid vratima srca mog