Oliver Dragojević

Jubavi lipa

Jubavi moja nemoj zamirit
?a me rad tebe nemir obaša
i ?a bi tija di god zavirit
u tvoje srce da bi se naša

Jubavi moja ka cvit limuna
mamiš lipoton gor?inom truješ
život sam zarad tebe skon?uma
a ti me ne znaš ti me ne ?uješ

Jubavi moja, jubavi lipa
ni zvizde tvojin dvoren ?a še?u
saznati ne?e da bol me cipa
jer nikad s tebon usnuti ne?u
Jubavi moja, jubavi lipa
kad parti sve to ?a mi te dvori
nek mi dosudi sudbina slipa
da moje srce s tvojin izgori