Oliver Dragojević

Luce mala

?a je s tebon danas, ?a si štufa svega
koji je mirakul na srce ti lega
o Luce, Luce mala?

Pritislo je jugo, sve je u balunu
vridi li zbog tega grintat u kantunu
o Luce, Luce mala?

Budi mirna, mirna i kuntenta
?ini kuco i ne sviri
kad ne vridi vrime niti centa
šempjo mala ti se smiri
Budi nježna puna sentimenta
kad te jubin da si mi kuntenta.

?a je s tebon danas, ?a bi ti se tilo
ol ne moreš podnit ovo vrime gnjilo
o Luce, Luce mala?

Ol si na me jidna, ol te 'ko ugazi
?a si vanjka škvare, koji su ti vrazi
o Luce, Luce mala