Oliver Dragojević

Molitva za Magdalenu

Sve nježne rije?i svijeta sa?uvao sam za te u pjesmama mojim
Sve nježne rije?i svijeta da tebe meni vrate moja ?ežnjo davna
Sve nježne rije?i svijeta za duge puste sate, samo?e se bojim
Sve nježne rije?i svijeta sa?uvao sam za te moja zvijezdo sjajna
Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga
Magdalena, Magdalena, moja sre?a, moja radost, moja tuga
Magdalena, Magdalena, moja ruža, moja nada, moja sudba
Magdalena, Magdalena, moja patnja, moja tajna, moja ljubav
Jos te molim Magdalena, da se vratis Magdalena