Oliver Dragojević

Ništa nova, ništa nova

Ništa nova, ništa nova
posli fešte kisne vala,
u pitaru lipi snova
cilo lito tu si stala.
Raštimane sad su ure,
zatvorene gnjiju škure...
Sad životu, punon zima,
okrenuta nan je prova,
odrišena ve? je cima,
ništa nova, ništa nova...

Pala je u more stina
i prozebli grdelini,
uz gradele, kraj komina
nima ko da te zaini.
I dok jugo stalno ja?a,
oko ku?e reste dra?a...
Sve se sprema da podivja,
a mi kano stara bova
plutamo bez pravog cilja:
ništa nova, ništa nova...

Uzalud privr?en foje
?a ?e re? mi na sva justa,
svi govore: bit ?e boje,
barbirija ve? je pusta.
Vaja vrime niz skaline
vonj mižerje i morbine...
I briškulu dikod baci
klapa ?a još ni gotova
da ostari po bonaci,
ništa nova, ništa nova...

Finili su pusti kanti
i promukla ve? je klapa,
i po dobru svak te panti
stare? s nama sve do š?apa.
Naresle su nove plime,
popucale surgadine...
Još se pine dugi vali
i po mistu reve tovar,
jarboli u more pali:
ništa nova, ništa nova