Oliver Dragojević

Plemenita

U ime san se tvoje
opet zakleja bez vire
bez vire u sebe
sa pogledom u tle
plemenita ka uvik
sad me primi zadnji put
s pogledom i dodirom ?a li?i
ka krugovi na vodi
sri?a biži od mene
a srce moja rasto?ilo se davno
na bokovima tvojim no?aš dušu odmara
ka raskidan jidro nakon vitra nemira
ljubi me ili biži od mene
svaki an?eo da bi krila za te
pobigni ili pristani na sve
ja sam ?ovik ?a od drugih sri?u krade