Oliver Dragojević

Poeta

Sad je kasno da se kajen nima nazad s ovog puta
Pusti nebon sve dok traje moja zvizda neka luta
Ne razumin ništa više samo pismu duša ljubi
I na vodi ri? dok piše ona sebe ludo gubi

Potroši san mladost i dušu i tilo
A sve lipo ?a je bilo, ?a je ludo srce snilo, u pismi se zbilo
Sad ladne su no?i, i grko je vino
Neka skon?a ovo tilo kad sve lipo ?a je bilo tek srcu se snilo
Potroši san mladost i dušu i tilo

Sudbo moja ?a mi dade da su stvarni snovi stari
Jedan cvit u krilo pade mojoj slomljenoj gitari
I da ne?e mora da'je ovo srce ?a je dalo
Dok van s vitron pismu šalje njemu osta liš?e palo