Oliver Dragojević

Splite moj

Bati san tvoje kale i kontrade dosa do vrja zlatne skalinada arju san pija ,kripi na fontani kadenu vezu najlipji nas dani SPLITE MOJ MOJA LIPA RADOSTI SPLITE MOJ MOJA SRITNA MLADOSTI. DOK SAN SUNCE TI KRA ,TI SI DUSU MI DA,SPLITE MOJ,SPLITE MOJ Inkantan pismon jubin mandolinu murtilo rane licin u djardinu i zadnja ric u grlu kad mi stane, najlipja suza za te neka kane. SPLITE MOJ...