Oliver Dragojević

Uvik žaj mi biće

U pušku skulu li?ina san bija
u?i san malo tek da bi proša,
moga san boje – ali nisan tija;
jer duja nije ocjena loša.

Cvitnega maja – uvik ga se si?an
doša je ?ovik ?a jubav budi,
odli?neg ?aka dopala je sri?a
da ga za našu skulu pojubi.

Tega san dana puno izgubi
i znan da uvik žaj mi bi?e,
?a ga bar botu nisan pojubi
stiska mu ruku, da mu cvi?e.

Fudra san libre, šesno se obuka,
maramu stavi i ubra cvi?e,
srce mu šava svojin malin rukan,
na prste diza, smantan od sri?e.

A da za pustu zna je žeju moju
?a još i danas u meni ludi,
sigur san da bi pružija mi ruku
da me zagrli, da me pojubi.

I znan da uvik žaj mi bi?e...