Oliver Dragojević

Vila s Jadrana

Kako ugasit taj plamen u srcu što plamti
kako ugasit ?eznju što samo tvoju ljubav pamti
kako umirit snove i pustit ih da tiho plove
u luku gdje vjetra nema
gdje ?eka me me mirno more...

?ekaj me,ti znaš da ?u do?i
na obale tvoje
k izvoru sre?e
željo moga sna.
?ekaj me u plavoj no?i
kad padaju zvijezde
jedina moja vilo s jadrana.

Nikad ne?u ugasit taj plamen u srcu što plamti
nikad ne?u ugasit ?ežnju što samo tvoju ljubav pamti
ne?u umirit snove i pustit da tiho plove
neka me nose nevere
što ?e mi mirno more..