Parni valjak

Dođite na show

Uou
Kažem: rrrr, ha, ha,
Kažem: uuuhu.
A sada, za vas,
Po prvi put samo za vas
Grupa koja je uspjela,
Grupa koja je kona?no uspjela!
Ludi šeširdžija i jaha?i rumene kadulje!
Dopustite da vam ispri?aju svoju pri?u!...

Zavjesa se diže,
Reflektor se pali,
U dvorani grobni muk.
Došli ste nas gledat',
Došli ste nas slušat',
?uti naše pjesme zvuk.

Dugo, dugo vremena
?ekali smo to
Da možemo vam re?i:
Do?ite na show!
Do?ite na show!

Sanjali smo snove
Hiljade dje?aka:
Zvijezde ?emo biti mi.
Godine su prošle,
Ostvarili se snovi,
Znade nas svatko živ!

Dugo, dugo vremena...

I pjevat ?emo: La, la, la, la
Zajedno mi!
I pjevat ?emo: La, la, la, la
Skupa svi!
I pjevat ?emo: La, la, la, la
Zajedno mi!
I pjevat i plesat ?emo mi
Skupa svi!

Nikom nisu bile dvorane tako pune
Kao što su nama sad!
Bacite sve plo?e Beatlesa i Stonesa,
Slušajte samo nas!

Dugo, dugo vremena...

I pjevat ?emo: 'La, la, la, la...

I pjevat ?emo: 'La, la, la, la...