Parni valjak

Glavnom ulicom

'Ajde po?i sa mnom
'Ajde po?i sa mnom
Glavnom ulicom
'Ajde po?i sa mnom
?udna su vremena, ne mogu sam


Dje?aci se trude da djeluju grubo
Djevojke su daleke
Ovo su ta vremena moderna
Ja više nisam siguran


'Ajde po?i sa mnom
S vremena na vrijeme šapni 'volim te'
'Ajde po?i sa mnom
?udna su vremena, trebam te


Ništa više ne shva?am
Ponekad osje?am se stran
Tri koraka do ludila
A to mi se ne dopada

'Ajde do?i sa mnom

Dje?aci se trude da djeluju grubo
Djevojke su daleke
Ovo su ta vremena moderna
Ja više nisam siguran


'Ajde po?i sa mnom
('ajde, 'ajde po?i sa mnom)
'Ajde po?i sa mnom
('ajde, 'ajde po?i sa mnom)
'Ajde po?i sa mnom
(glavnom ulicom)
'Ajde po?i sa mnom
(glavnom ulicom)
'Ajde do?i sa mnom...