Parni valjak

Ima dana

Ima dana kada poželim
Da sam ptica pa da odletim
Prema nebu,
Tamo je mirnije.
Ima dana kada poželim
Da sam dijete pa da zažmirim
I da sanjam
I da vjerujem.

Ima dana kada osje?am kako
Klju?a krv u mojim venama.
Sve se mijenja,
A što je sa nama?
Svako novo prolje?e,
Nova pri?a za sebe.
Dok drugi ruše,
Mi gradimo zidove!

Probudi me
Svojim poljupcem,
U ovom snu još ima ljubavi,
Probudi me
Svojim poljupcem.
Daj probudi me
Kad pro?e nevrijeme.


Ima dana kada poželim
Da sam ptica pa da odletim
Prema nebu,
Tamo je mirnije.
Ima dana kada poželim
Da sam dijete pa da zažmirim
I da sanjam
I da vjerujem.

Probudi me
Svojim poljupcem,
U ovom snu još ima ljubavi,
Probudi me
Svojim poljupcem.
Daj probudi me
Kad pro?e nevrijeme.

Vjerujem,
Vjerujem
Da nije još gotovo sve.
Vjerujem.