Parni valjak

Ne udaraj me nisko

(?uje se kašalj i sipanje pi?a u ?ašu)

Ako želiš - možeš
Ako možeš - znam da ho?eš
A ako ho?eš - šta da ti radim
Sem da ti kažem - ne udaraj me nisko.