Parni valjak

Uvijek kad ostanem sam

Uvijek kad ostanem sam
Sam bez sunca što krasi dan

Tad maštam o mjestu
Gdje sunce vje?no sja
Gdje tuga stran je gost
Da l' postoji mjesto
Gdje sunce vje?no sja
Na ljude kao ja

Uvijek kad ostanem sam
Sam bez sunca što krasi dan

Tad maštam o mjestu
Gdje sunce vje?no sja
Gdje tuga stran je gost
Da l' postoji mjesto
Gdje da na?em sre?u i mir
I ostvarim svoj san