Pips, Chips & Videoclips

Baka Lucija

Ja nisam bio ovdje kad je baka Lucija
jednog popodneva solila more
I nije bilo škole dok je šef razdvajao po šavu parao nebo od vode
I svakog jutra mene zagrli sre?a
vra?am davne dane dok još bio sam dje?ak
Nisam bio ovdje kad je baka Lucija solila more

I svanulo je, jutro navuklo nanule
pa juri po oblacima
visibabama i jaglacima po vazdan

Mene nije bilo tamo dok se nisu brojale, nisu postojale minute ni sati
pa kad mi dojadi i lutanje ne postavljaj pitanje
jer postavit pitanje umije?e je znati
Tek svakog jutra tebe nek pozdravi sre?a
sigurno jedno je da tamo preska?u sije?anj

I svanulo je, jutro navuklo nanule
pa juri po oblacima
visababama i jaglacima po sav dan

Draga, svanulo je, jutro navuklo nanule
pa jurca po oblacima
visibabama i jaglacima cijeli dan

Ja nisam bio ovdje kad je baka Lucija solila more.